Terms of use

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет сайт и електронен каталог на “Но 5“ ООД

Регистрацията на сайта https://www.sh5.beer е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Клиентите, като тя е необходима при ползването само на определени функционалности от сайта.
За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание не е необходимо осъществяване на регистрация.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава своето изрично и свободно съгласие “Но 5“ ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, ако такива са предоставени. 

“Но 5“ ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни (ако такива са предоставени), съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.
Търсене