за #шано5

Ша№5 е проект, роден от

страстта да се комбинира хубавата храна с хубави напитки. Всяка рецепта е създадена от Георги Д. Георгиев с изключително внимание към процесите и продуктите, така че да се получи най-добрата възможност за партниране с храна. Двойно охмелената neIPA е най-богата на аромати, ръжената IPA е с най-силно тяло, ФКИСЕ е с уникална комбинация на млечна киселина с малко сладост, а ПиронА е нашето свежо предложение за неделя сутринта.

Ша№5 is a project, born from the passion of paring great food with great drinks. Every recipe is created by Georgi D. Georgiev with extreme attention to all the processes and products, in order to have best food pairing. Double dry hopped neIPA is most rich of aromas, the rye IPA has the strongest body, ФКИСЕ has a unique combination of lactic acid with a touch of a sweetness, and ПиронА is our fresh proposal for Sunday morning.

Търсене